Barcelona Femenino Barcelona Femenino matches on tv

Wednesday, November 10, 2021

6:45 PM
Women's Champions League
Barcelona Femenino Barcelona Femenino
Hoffenheim Fem. Hoffenheim Fem.
DAZN UEFA WCL Youtube DAZN

Wednesday, November 17, 2021

6:45 PM
Women's Champions League
Hoffenheim Fem. Hoffenheim Fem.
Barcelona Femenino Barcelona Femenino
DAZN UEFA WCL Youtube DAZN

Thursday, December 9, 2021

9:00 PM
Women's Champions League
Arsenal Fem. Arsenal Fem.
Barcelona Femenino Barcelona Femenino
DAZN UEFA WCL Youtube DAZN

Wednesday, December 15, 2021

9:00 PM
Women's Champions League
Barcelona Femenino Barcelona Femenino
HB Køge HB Køge
DAZN UEFA WCL Youtube DAZN